Zákaznícky servis a zásady starostlivosti o klientelu

Naše služby pravidelne využívajú korporátne spoločnosti, ale aj malé firmy, ktoré chcú napredovať online. Transformujte naše know-how do svojho biznisu.

Naše záväzky

Zmluvná garancia

Webový projekt bude podrobne ale zrozumiteľne definovaný zmluvou.

Angažovanosť

Garantujeme osobné angažovanie s orientáciou na vysokú kvalitu výstupu.

Dostupnosť

Garantujeme, že v rámci pracovného času máte k plnej dispozícii zákaznícku podporu.

Podpora aj po odovzdaní diela

Odovzdaním projektu záujem nestrácame. Budeme tu pre Vás aj roky potom.

advanced divider

Náš pracovný štandard

advanced divider

Dôveruje nám viac než 300 klientov

Orientácia na kvalitu

Každý projekt, každý kreatívny obsah vytvárame s dôrazom na najvyššiu možnú kvalitu.

Orientácia na kvalitu nie je len heslo, je to náš záväzok,
Kvalitu zabezpečujeme aj vďaka agilnému procesnému riadeniu, ktoré zdôrazňuje rýchle prototypovanie a iteratívny vývoj.

Otvorené jednanie bez rozprávok

Informovanosť zákazníka

Veríme v otvorenú komunikáciu a primerané zapojenie našich klientov do projektu. Budete pravidelne informovaní o pokroku, výsledkoch a nových možnostiach.
Transparentnosť je pre nás kľúčová, pretože si zakladáme na plnej dôvere klienta.

Spolupráca Vás bude baviť

Príjemné správanie
a kultivovaný prejav

Snažíme sa vytvárať pozitívne pracovné prostredie a budovať vzťahy založené na vzájomnom porozumení.
Veríme, že tieto princípy nám pomáhajú vytvárať dlhodobé a úspešné vzťahy so všetkými našimi zákazníkmi.

Žiadne nemilé prekvapenia

Snaha dodržať rozpočet

Prístup k riadeniu projektov je postavený na zodpovednom finančnom hospodárení.

Vytváranie webových stránok pre nás znamená nielen kreativitu, ale aj disciplinovaný prístup k dodržiavaniu rozpočtu.
Cenové ponuky sú pripravované s mininálnou odchýlkou.

Creativity. Possibility.

dôverujú nám stovky klientov už viac než 5 rokov

Creativity. Possibility.

dôverujú nám stovky klientov už viac než 5 rokov

Vytvoril 2023 DSGN union®, s. r.o.  I Všetky práva vyhradené

Vytvoril 2023 DSGN union®, s. r.o.  I Všetky práva vyhradené