Čo by ste mali vedieť o marketingu

dsgn union

Podporte tento článok zdieľaním

Veľmi často sa stretávame s nevedomosťou klientov o tom, čo vlastne marketing (predovšetkým digitálny) obnáša. Veľa z nich má rôzne minulé negatívne skúsenosti a často sa pokročilým a systematickým marketingovým aktivitám vyvarujú. Preto sme sa rozhodli veľmi krátko a jednoducho načrtnúť „marketingové zmýšľanie“. 

Predtým než sa pustíte do akejkoľvek reklamnej aktivity, odporúčame preštudovať a zvážiť nižšie uvedené. Ide o  5 základných informácii o marketingu , bez ktorých by Váš marketing bol viac-menej tipovanie, či hazard.

Analýza a konkurencia

Skôr než vstúpite na trh, mali by ste čo najpodrobnejšie poznať situáciu vo Vašom segmente. Mali by ste poznať svojich najväčších konkurentov, poznať ich silné a slabé stránky. Okrem postavenia konkurencie musíme poznať preferencie zákazníkov, ich potenciálne nákupné správanie, zvyky a túžby, odhadnúť dopyt a nákupnú silu.

Model zákazníka

Takmer každý produkt, či služba si dokáže nájsť svojich zákazníkov. Otázkou je ako sa k nemu priblížiť. Pre zjednodušenie a lepšie pochopenie je potrebné vytvoriť model svojho potenciálneho zákazníka, poznať jeho potreby a nákupné správanie.

Uvediem veľmi jednoduchý a skreslený príklad (pre pochopenie).

Prevádzkujeme internetový obchod so zdravou výživou. Aký je náš zákazník?
Je to muž/žena? O akej vekovej kategórii sa bavíme? Je športovec? Má zdravotné problémy? Má problém s nadváhou? Má viac sedavé zamestnanie, alebo je celý deň v pohybe? Zaujíma sa o BIO potraviny? Je fanúšikom jógy? Preferuje vegánsku, alebo vegetariánsku stravu? Má svojho obľúbeného influencera?

Vyššie uvedené otázky na seba logicky nadväzujú a odpovede na nich nám vytvárajú približný obraz o našom modelovom zákazníkovi.

Stratégia a stanovenie cieľov

Zvoľte si plán boja. Doslovne. Je veľmi dôležité určiť si reálny cieľ, ktorý sa skladá z ďalších čiastkových cieľov v časovom rámci. Povedzme, že náš hlavný cieľ je zvýšiť predaj o 27 % za rok. Za čiastkové ciele môžme v jednoduchosti definovať ukazovatele ako napríklad návštevnosť webu, čas strávený na webe, mieru odchodov, náklad na konverziu atď. Ak vieme čo chceme dosiahnuť, musíme vedieť ako na to,  nastaviť rozpočet a prepočítať návratnosť investície.

Branding

Vaši zákazníci by mali rozpoznať Vašu značku na prvý pohľad, mala by byť nezameniteľná a jedinečná. Ide jeden z najdôležitejších vizuálnych signifikantov, ktorý Vás bude sprevádzať celú dobu. Branding ako taký, vytvára komplexný zážitok, ktorý si zákazník vybaví, vždy keď narazí na Váš produkt alebo službu.

Meranie a optimalizácia

Na to aby sme dosiahli ciele je potrebné marketingové aktivity monitorovať a priebežne vyhodnocovať. Na základe výsledkov merania pružne reagujeme a aplikujeme prípadné korekcie, resp. operatívne pristupujeme k „mini analýze“ jednotlivých aktivít napríklad formou A/B testingu.

Pár slov na záver

Marketing je skutočne zložitá a komplexná veda, ktorá dramaticky ovplyvňuje Vašu pozíciu na trhu a samozrejme aj samotný predaj. V žiadnom prípade ho nepodceňujte a zverte ho do rúk odborníkom. 

Creativity. Possibility.

dôverujú nám stovky klientov už viac než 5 rokov

Creativity. Possibility.

dôverujú nám stovky klientov už viac než 5 rokov

Vytvoril 2023 DSGN union®, s. r.o.  I Všetky práva vyhradené

Vytvoril 2023 DSGN union®, s. r.o.  I Všetky práva vyhradené