Technické informácie
Budeme si vedieť web stránku upravovať?
Áno, veľmi jednoducho a bez obáv, že niečo pokazíte. Admin rozhranie pripravujeme pre každého klienta na mieru bez navýšenia ceny.
V akom redakčnom systéme pracujete?
WordPress, Prestashop, Drupal.
Pôjdem pozične na googli vyššie/nižšie?
Mať web bez toho, aby ho niekto na internete nenašiel je nezmysel. Dbáme na to, aby finálny výsledok rešpektoval vašu aktuálnu pozíciu. Logicky sa však orientujeme na jej zlepšenie. Výsledok záleží aj od dodaných materiálov (kvalita, rozsah textov, obrázkov a marketingové aktivity).
Ako dlho bude trvať zhotovenie môjho webu?

Logicky podľa zložitosti projektu, dodržiavanie termínov z Vašej strany a kvality zaslaných podkladov. Náš „čistý hrací čas“ predstavuje časový rámec od jedného týždňa po 5 týždňov pri zložitejších projektoch. Samozrejme o dátume dodania budete vopred informovaný a je predmetom dohody.

Ako mi garantujete kvalitu práce okrem toho, že o nej hovoríte?

Formou zrozumiteľnej zmluvy o dielo, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj technická špecifikácia. Všetko od nás dostanete „čierne na bielom“.